tuần này mình về quê (13/11) ai có nhu cầu mua cam cao phong cho gđ ăn thì liên hệ mình mua giúp cho nhé. ỗi người ua 1 - 2 kg tần được 10kg thì mình vào tận vườn cắt phục vụ các mẹ luôn ạ