Các sản phẩm cáp thép của chúng tôi chủ yếu bao gồm:
- Cáp thép dầu : (6x37+FC) và (6x36+FC)
- Cáp cẩu lõi thép: (6x36+IWRC)
- Cáp cẩu lõi đay: 6x37+FC) và (6x36+FC)
- Cáp lụa chống xoắn: (19x7 + IWRC) & (35x7+IWRC)
- Cáp lõi dầu lõi mềm
- Cáp vải cẩu hàng Hàn Quốc từ 1 đến 25 tấn
Sales Manage: Hoa Cẩm Tú
Mobile : 0906.077.792/ 0913146682
Email : hoacamtu198@gmail.com