Em còn 1 xe 4 chỗ hiện đang rảnh, xe gia đình, đời mới, xe đẹp,êm. Em nhận chạy dịch vụ cho mẹ nào có nhu cầu, Nếu cần mọi người hãy liên lạc để em sắp xếp công việc phục vụ tốt hơn. Liên hệ MR Tùng 01262193251[IMG][/IMG]