VOUCHER FLC ( Quy Nhơn - Sầm Sơn)

  • 4,833 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #611
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  Gói 01: VOUCHER FLC 2018 ( của chủ biệt thự):
  +Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x 2.300.000/01 đêm ===>Áp dụng được lễ tết.
  +Phí nâng cấp lên Family suite x 700.000đ/01 đêm.
  +Hạn sử dụng: từ 05/09/2018 đến 31/12/2018
  + Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������
  Gói 02: VOUCHER FLC áp dụng tại QUY NHƠN:
  - Date: 31/01/2019
  - Giá x 2.050.000/01 cái voucher
  - Loại phòng x Studio Suite ( 02NL)
  - Voucher giấy
  Notes:
  +KH có thể mua về tự book ( Chỉ cần scan voucher đính kèm booking và gửi mail cho đặt phòng của FLC)
  +Nâng cấp phòng theo chính sách phụ thu của khách sạn (giá tính theo giá public)
  +Không phụ thu cuối tuần và hè.
  +Không áp dụng giai đoạn lễ tết.
  +Số lượng người quy định cho từng loại phòng/biệt thự và Phụ thu thêm người:  Biệt thự: Mỗi phòng ngủ trong biệt thự tối đa 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 12 tuổi  Khách sạn: Tối đa 04 người (03 người lớn & 01 trẻ em dưới 5 tuổi hoặc 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi) với phụ thu giường phụ và phụ thu trẻ em. Nếu vượt quá số lượng người này, quý khách vui lòng mua thêm phòng. Với các loại phòng có nhiều phòng ngủ, mỗi phòng ngủ tối đa cho 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 12 tuổi  Chính sách phụ thu và trẻ em bao gồm: - Phụ thu người lớn (từ 12 tuổi trở lên) : 950,000 VND/người/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) có giường phụ: 600,000 VND/trẻ/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) : 250,000 VND/trẻ/đêm - Trẻ em dưới 5 tuổi ở chung giường bố mẹ : Miễn phí - Tối đa mỗi phòng có thể kê 1 giường phụ *** Tuổi được xác định theo năm, không theo ngày tháng năm sinh.

  iframe: approve:
  • 4,833 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #612
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  Gói 01: VOUCHER FLC 2018 ( của chủ biệt thự):
  +Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x 2.300.000/01 đêm ===>Áp dụng được lễ tết.
  +Phí nâng cấp lên Family suite x 700.000đ/01 đêm.
  +Hạn sử dụng: từ 05/09/2018 đến 31/12/2018
  + Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������
  Gói 02: VOUCHER FLC áp dụng tại QUY NHƠN:
  - Date: 31/01/2019
  - Giá x 2.050.000/01 cái voucher
  - Loại phòng x Studio Suite ( 02NL)
  - Voucher giấy
  Notes:
  +KH có thể mua về tự book ( Chỉ cần scan voucher đính kèm booking và gửi mail cho đặt phòng của FLC)
  +Nâng cấp phòng theo chính sách phụ thu của khách sạn (giá tính theo giá public)
  +Không phụ thu cuối tuần và hè.
  +Không áp dụng giai đoạn lễ tết.
  +Số lượng người quy định cho từng loại phòng/biệt thự và Phụ thu thêm người:  Biệt thự: Mỗi phòng ngủ trong biệt thự tối đa 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 12 tuổi  Khách sạn: Tối đa 04 người (03 người lớn & 01 trẻ em dưới 5 tuổi hoặc 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi) với phụ thu giường phụ và phụ thu trẻ em. Nếu vượt quá số lượng người này, quý khách vui lòng mua thêm phòng. Với các loại phòng có nhiều phòng ngủ, mỗi phòng ngủ tối đa cho 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 12 tuổi  Chính sách phụ thu và trẻ em bao gồm: - Phụ thu người lớn (từ 12 tuổi trở lên) : 950,000 VND/người/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) có giường phụ: 600,000 VND/trẻ/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) : 250,000 VND/trẻ/đêm - Trẻ em dưới 5 tuổi ở chung giường bố mẹ : Miễn phí - Tối đa mỗi phòng có thể kê 1 giường phụ *** Tuổi được xác định theo năm, không theo ngày tháng năm sinh.

  iframe: approve:
  • 4,833 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #613
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  Gói 01: VOUCHER FLC 2018 ( của chủ biệt thự):
  +Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x 2.300.000/01 đêm ===>Áp dụng được lễ tết.
  +Phí nâng cấp lên Family suite x 700.000đ/01 đêm.
  +Hạn sử dụng: từ 05/09/2018 đến 31/12/2018
  + Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������
  Gói 02: VOUCHER FLC áp dụng tại QUY NHƠN:
  - Date: 31/01/2019
  - Giá x 2.050.000/01 cái voucher
  - Loại phòng x Studio Suite ( 02NL)
  - Voucher giấy
  Notes:
  +KH có thể mua về tự book ( Chỉ cần scan voucher đính kèm booking và gửi mail cho đặt phòng của FLC)
  +Nâng cấp phòng theo chính sách phụ thu của khách sạn (giá tính theo giá public)
  +Không phụ thu cuối tuần và hè.
  +Không áp dụng giai đoạn lễ tết.
  +Số lượng người quy định cho từng loại phòng/biệt thự và Phụ thu thêm người:  Biệt thự: Mỗi phòng ngủ trong biệt thự tối đa 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 12 tuổi  Khách sạn: Tối đa 04 người (03 người lớn & 01 trẻ em dưới 5 tuổi hoặc 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi) với phụ thu giường phụ và phụ thu trẻ em. Nếu vượt quá số lượng người này, quý khách vui lòng mua thêm phòng. Với các loại phòng có nhiều phòng ngủ, mỗi phòng ngủ tối đa cho 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 12 tuổi  Chính sách phụ thu và trẻ em bao gồm: - Phụ thu người lớn (từ 12 tuổi trở lên) : 950,000 VND/người/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) có giường phụ: 600,000 VND/trẻ/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) : 250,000 VND/trẻ/đêm - Trẻ em dưới 5 tuổi ở chung giường bố mẹ : Miễn phí - Tối đa mỗi phòng có thể kê 1 giường phụ *** Tuổi được xác định theo năm, không theo ngày tháng năm sinh.

  iframe: approve:
  • 4,833 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #614
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  Gói 01: VOUCHER FLC 2018 ( của chủ biệt thự):
  +Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x 2.300.000/01 đêm ===>Áp dụng được lễ tết.
  +Phí nâng cấp lên Family suite x 700.000đ/01 đêm.
  +Hạn sử dụng: từ 05/09/2018 đến 31/12/2018
  + Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������
  Gói 02: VOUCHER FLC áp dụng tại QUY NHƠN:
  - Date: 31/01/2019
  - Giá x 2.050.000/01 cái voucher
  - Loại phòng x Studio Suite ( 02NL)
  - Voucher giấy
  Notes:
  +KH có thể mua về tự book ( Chỉ cần scan voucher đính kèm booking và gửi mail cho đặt phòng của FLC)
  +Nâng cấp phòng theo chính sách phụ thu của khách sạn (giá tính theo giá public)
  +Không phụ thu cuối tuần và hè.
  +Không áp dụng giai đoạn lễ tết.
  +Số lượng người quy định cho từng loại phòng/biệt thự và Phụ thu thêm người:  Biệt thự: Mỗi phòng ngủ trong biệt thự tối đa 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 12 tuổi  Khách sạn: Tối đa 04 người (03 người lớn & 01 trẻ em dưới 5 tuổi hoặc 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi) với phụ thu giường phụ và phụ thu trẻ em. Nếu vượt quá số lượng người này, quý khách vui lòng mua thêm phòng. Với các loại phòng có nhiều phòng ngủ, mỗi phòng ngủ tối đa cho 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 12 tuổi  Chính sách phụ thu và trẻ em bao gồm: - Phụ thu người lớn (từ 12 tuổi trở lên) : 950,000 VND/người/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) có giường phụ: 600,000 VND/trẻ/đêm - Phụ thu trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi) : 250,000 VND/trẻ/đêm - Trẻ em dưới 5 tuổi ở chung giường bố mẹ : Miễn phí - Tối đa mỗi phòng có thể kê 1 giường phụ *** Tuổi được xác định theo năm, không theo ngày tháng năm sinh.

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO