Villa Furama Đà Nẵng chỉ 8.300.000 VND/ villa 03 bedroom ; 9.800.000 VND/ villa 04 bedroom
Áp dụng từ ngày 4/9/2016
Liên hệ ngay : 0932 456002