Ngày đi 23 về 30 tết âm lịch. Vì có việc đột xuất mình k đi đc nên muốn chia lại giá rẻ cho ai có nhu cầu. Mọi ng giúp mình nha!