VIỆT MỸ TỔNG HỢP VÉ MAY BAY GIÁ RẺ THÁNG TRONG THÁNG 5
TP.HCM <=> Quy Nhơn giá vé chỉ từ 399k/1 chặng
TPHCM <=> Chu Lai giá vé chỉ từ 399k/1 chặng
TP.HCM <=> Đà Nẵng giá vé chỉ từ 399k/1 chặng
TPHCM <=> Nha Trang giá vé chỉ từ 99k/1 chặng
TPHCM <=> Buôn Mê Thuột giá vé chỉ từ 99k/1 chặng
TPHCM <=> Huế giá vé chỉ từ 299k/1 chặng
TP.HCM <=> Tuy Hòa giá vé chỉ từ 199k/1 chặng
TP.HCM <=> Pleiku giá vé chỉ từ 99k/1 chặng
TP.HCM <=> Phú Quốc giá vé chỉ từ 299k/1 chặng
TP.HCM <=> Vinh giá vé chỉ từ 599k/1 chặng
TPHCM <=> Đồng Hới giá vé chỉ từ 599k/1 chặng
TP.HCM <=> Thanh Hóa giá vé chỉ từ 599k/1 chặng
TP.HCM <=> Hải Phòng giá vé chỉ từ 599k/1 chặng
TP.HCM <=> Hà Nội giá vé chỉ từ 399k/1 chặng
TP.HCM <=> Đà Lạt giá vé chỉ từ 99k/1 chặng
==============================================
Hà Nội <=> Đà Nẵng giá vé chỉ từ 480k/1 chặng
Hà Nội <=> Chu Lai giá vé chỉ từ 480k/1 chặng
Hà Nội <=> Pleiku giá vé chỉ từ 399k/1 chặng
Hà Nội <=> Buôn Mê Thuột giá vé chỉ từ 599k/1 chặng
Hà Nội <=> Phú Quốc giá vé chỉ từ 900k/1 chặng
Hà Nội <=> Nha Trang giá vé chỉ từ 900k/1 chặng
==============================================
Cần Thơ <=> Đà Nẵng giá vé chỉ từ 480k/1 chặng
Cần Thơ <=> Hà Nội giá vé chỉ từ 799k/1 chặng