Đây là hình ảnh của 1 số sản phẩm của Vcc flowers,mọi thắc mắc và nhu cầu đặt hàng xin vui lòng tìm hiểu tại https://www.facebook.com/vccflowers
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater