Các tour ghép khách khởi hành hàng ngày - 1 khách cũng khởi hành
Hạ Long 1N 735.000đ
Hạ Long 2N1Đ (Ngủ tàu) 1.575.000đ
Hạ Long 2N1Đ (Ngủ khách sạn) 1.470.000đ
Hạ Long 3N2Đ (Ngủ tàu + khách sạn) 2.415.000đ
Sapa 2N3Đ 1.250.000đ
Sapa – Hà Khẩu 3N4Đ 2.160.000đ
Huế - Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ 2.565.000đ
Nha Trang – Đà Lạt 4N3Đ 3.280.000đ
Phú Quốc 3N2Đ 2.720.000đ
Côn Đảo 3N2Đ 2.769.000đ
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm lữ hành Vita Travel – 118 Đào Tấn – Hà Nội
Tel: (04) - 37669298 / 37669597 * Fax: ( 04 ) - 37669447
Mobile: Ms: Quỳnh Như - 0983 094 798
Email: doanquynhnhu1212@gmail.com