Bạn đang cần tìm đối tác để thực hiện hoạt động Đào tạo - Tư vấn để đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (quản lý chất lượng) / ISO 14001:2009 (quản lý môi trường) / HACCP / ISO 22000:2005 (an toàn vệ sinh thực phẩm) / SA 8000 .... hay đơn giản hơn là các thông tin để hỗ trợ miễn phí (như: Cung tài liệu iso, cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn cơ sở, thực hiện đăng ký công bố chất lượng đối với sản phẩm thực phẩm ...).
Bạn thử liên hệ với Chúng tôi để có các thông tin hữu ích với bạn.
Với quan điểm "tự làm --> Quatech sẽ hỗ trợ / như cam kết tại www.xaydungiso.com).
Trân trọng và mong được hợp tác cùng bạn trong các hoạt động "Tiêu chuẩn ISO - Đo lường - Chất lượng)
(tel: 04.3360 3334 / 0935 161 979 Mr Hải)