Tình hình là tụi em có 4 người, đi thăm bạn và du lịch Mỹ và muốn tìm 2 phòng - bạn nói là Sublease lại.

Địa điểm: Boston (gần bus càng tốt ah)

Thời gian: 18/12 -25/12 và từ 5/01/2013 - 12/01/2013. (Thực ra tụi em ở khoảng 10 ngày thôi).

Nếu mẹ nào biết, chỉ giúp em với ah.

Cám ơn cả nhà đã đọc tin của em.