Mình rất cần 1 hướng dẫn tiếng Pháp cho gia đình 3 người . Thời gian đi từ ngày 8/3 đến 12/03/2014. Bạn nào đi đuợc hoặc có quen biết ai thì giới thiệu giúp mình nhé. Sinh viên mới ra trường cũng được. Cám ơn các bạn đã đọc tin.