THIỆP HỒNG SÁNG TẠO
Mình chuyên bán và thiết kế thiệp cưới theo phong cách truyền thôngs, hiện đại...
Các bạn xem mẫu thiệp bên dưới nhé!
và vào trang này để xem các mẫu thiệp khác
http://thiephongsangtao.wordpress.com/
Bạn nào có nhu cầu đặt thiệp thì liên lạc với mình sđt là: 0985508797
Mình ở bên khu Cầu giấy nhé!
Các


kn-53(2.500 Đ) kn-05(1.800Đ)

kn-06(2.000 Đ) kn-07(3.000Đ)

kn-08(3.000 Đ) kn-09(3.000Đ)

kn-10(3.000 Đ) kn-13(2.500Đ)

kn-14(3.000 Đ) kn-15(3.000Đ)

kn-16(2.700 Đ) kn-17(4.300Đ)

kn-18(4.500 Đ) kn-19(4.500Đ)

kn-21(2.500 Đ) kn-22(2.500Đ)

kn-23(2.500 Đ) kn-25(3.000Đ)

kn-23(3.000 Đ) kn-25(4.50Đ)

kn-32(4.500 Đ) kn-33(3.900Đ)

kn-34(4.000 Đ) kn-25(3.000Đ)

kn-36(2.300 Đ) kn-27(2.500Đ)

kn-38(2.500 Đ) kn-39(3.500Đ)

kn-40(3.500Đ) kn-41(3.500Đ)

kn-45(3.000Đ) kn-46(3.000Đ)

kn-48(2.000Đ) kn-49(2.000Đ)

kn-50(2.200Đ) kn-53(4.000)