Hi ca nha,

Mình có một số vouchers cần thanh lý

- 02 đêm khách sạn Green world hotel nhatrang : 01 phòng deluxe cho hai nguoi bao gồm ăn sáng , hiệu lực đến 31 /12/2015 , giá 2.200.000 / voucher / 2 đêm

- 01 voucher 02 đêm Hoi an beach resort - 01 phòng garden view deluxe room cho hai người bao gồm ăn sáng, hiệu lực đên 31/12/2015 , giá 2.500.000/ voucher / 02 đêm.

- 1 voucher 02 đêm Amiana Resort Nhatrang - 01 deluxe room bao gồm ăn sáng cho hai ngưới , hiệu lực đền tháng 9 / 2015 , giá 6.500.000 / voucher / 2đêm.

- 01 voucher ăn trưa Novotel Sài gòn cho hai ngưới , hiệu lực đến 30/6/2015 gía 600.000

- 01 voucher buffet dinner weekend Silverland cho hai người , giá 600.000

Liên hệ với mình qua số 01214349342 nhé, thanks.