Thanh lý voucher khách sạn 4sao Starcity Sài Gòn giá 3.600.000đ giảm còn 1.300.000đ. Cụ thể voucher dành cho 2 người ở 2 ngày + 1 đêm + buffe sáng. Hạn đến hết tháng 6/2013. Liên hệ: 01252726595