Tình hình nhà mình đặt phòng tại Resort Saigon - Ho Coc cho 2 đêm (ngày 1 đến 3 tháng 1 năm 2015) cho 4 gia đình, nhưng có 2 gia đình bận việc đột xuất ko đi được, nên mình thanh lý lại 2 phòng suite cho 2 đêm (từ 1-3/1/2015) cho các gia đình nào có yêu cầu.
Giá mình book trên Agoda cho 2 phòng là 492 USD. Giá mình thanh lý là 450 USD
Bố mẹ có nhu cầu mua lại, liên hệ cho mình qua số điện thoại 0908123695 nhé
Đây là chi tiết booking của mình nhé:

Khách Chính: xxx
Tên khách sạn: Saigon Ho Coc Beach Resort & Hotel
Địa Chỉ: National Road 55, Bung Rieng Village, Xuyen Moc Town
Khu Vực / Thành Phố / Quốc Gia: Ho Coc/Vung Tau/Vietnam
Ngày Đến: January 1, 2015
Ngày Đi: January 3, 2015
Số Đêm: 2
Số Phòng: 2
Số người tối đa : 4
Bữa sáng: Included
Loại Phòng: Suite
Lưu Ý Đặc Biệt: Tất cả các yêu cầu đặc biệt đều tuỳ thuộc vào khả năng sẵn có khi bạn tới.
Tổng tiền thu từ Thẻ Tín Dụng USD 492.08