Mình có chiếc xe đạp màu đỏ mua cho con gái hơn 1 năm nhưng cháu không đi đến nên bán lại cho bạn nào cần. Xe thống nhất mua mới tinh giá 1 triệu 7 ( dành cho be khoảng từ 8 - 13 tuổi) . Giá thanh lý: 1 triệu.
Liên hệ: Hoa 0986267388