Siêu khuyến mãi tắm bùn galina - nha trang chỉ 150k

 • Trang 2/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #16
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #17
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
  • 433 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #19
  SIÊU KHUYẾN MÃI TẮM BÙN GIALINA CHỈ 150K
  Dịch vụ tắm bùn Galina trong lòng thành phố siêu khuyến mãi chỉ có 150k.

  Dịch vụ:

  - Ngâm bùn khoáng nóng (Hot mineral mud bath)
  - Massage cơ thể trong hồ Jacuzzi (Jacuzzi pool)
  - Massage bàn chân bằng áp lực nước (hydro food massage)
  - Ôn tuyền thủy liệu pháp (Hydrotherapy)
  - Thư giãn tại hồ bơi (swimming pool)
  - Xông hơi khô và ướt ( sauna and steambath)

  Giá vé tại Galina
  - Người lớn
  + 1-2 khách/bồn: 350.000/khách
  + 3-5 khách/bồn: 250.000/khách
  Giá vé ưu đãi: liên hệ trực tiếp
  Liên hệ: iHome Tour
  Hotline: 058.352.55.59
  or Ms.Trang: 0946.332.489
  Mr.Bình: 0905.166.736


  iframe: approve:
 • Trang 2/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2

LinkBacks Enabled by vBSEO