SHOP voucher HAVANA - VDB TẠI NHA TRANG 2017

  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #1
  Giá: 1,000,000đ
  Số điện thoại: O9O515OO9O
  Địa chỉ: 111/18 Hùng Vương - Nha Trang - KH
  Tình Trạng: Còn hàng

  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.

  iframe: approve:
  • 377 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #3
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #4
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #5
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #6
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #7
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 1,082 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #8
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 2,012 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #9
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:
  • 377 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #10
  Mình cần thanh lý 01 số voucher như sau:
  1/. Voucher Havana - NT.
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.300.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del Oean
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  2/. Voucher VBD - NT
  - Hạn sử 01 năm ( 2017)
  - Giá x 1.000.000/01 đêm/01 voucher/02NL
  - Loại Del room
  - Bao gồm: ăn sáng + phí phục vụ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé ( 0905 150 090 - 0903 564 090 - 0905 199 831)
  Cty DL Nha Trang Holiday
  ====> Mua nhiều có giá tốt.


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO