Em chuyên bán các set tự trang trí tiệc.
Tham khảo thêm bên page giúp e nhé
https://www.facebook.com/FairyTale-P...7719470824623/
Hoặc gọi/viber/tango 0908647794 Phương