Mầm Non 19/5 Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng hành 3 năm nay. Cảm ơn cho sự nhìn nhận đam mê của BTM mang gốm Bát Tràng vào đời sống người Sài Gòn và mong muốn mang sân chơi đến các bé.

BTM nhận tổ chức sân chơi cho các bé tại chính ngôi trường đang theo học, ở Sài Gòn và Hà Nội. Trường bạn cần vui lòng inbox địa chỉ email, bên mình sẽ gửi thông tin chi tiết.