Relipos phần mềm quản lý nhà hàng

 • Thiết kế: Giao diện đa ngôn ngữ, Trực quan, đơn giản, dễ dùng, đầy đủ các tính năng nghiệp vụ và quản lý. Hoạt động chính xác, ổn định và nhanh, Tiết kiệm chi phí tối đa về con người, minh bạch về số liệu
 • Thiết bị: Phần mềm Relipos sử dụng trên mọi thiết bị máy tính bàn, máy tính bảng, Máy Pos, Tablet, smartphone
 • Tùy biến chức năng :Màn hình thu ngân, Màn hình dành cho Phục vụ, màn hình dành cho Bar, Bếp
 • Quyền trên từng chức năng :Cấp quyền chi tiết trên từng chức năng, quyền trước khi tạm tính và sau khi tạm tính
 • Quản lý xuyên suốt : Từ Order, Bếp, thu ngân đến kiểm soát kho, kiểm soát tiền mặt, thu chi, công nợ khách hàng, từng nhà hàng hoặc chuỗi nhà hàng
 • Ghi nhận lịch sử :Ghi nhận chi tiết từng lịch sử thao tác trên từng chức năng, báo cáo phân tích sự cố có thể xác định nguyên nhân gây thất thoát

Phân hệ dành cho thu ngân

 • Quản lý sơ đồ bán( không giới hạng số lượng )
 • Chức năng mở bàn, ghép bàn, tách bàn, chuyển bàn, tạm tính.
 • Chức năng thêm món, xóa món, ghi chú bếp.
 • Chức năng trả lại trước khi thanh toán, sau khi thanh toán có phân quyền/cấp bậc.
 • Chức năng giảm giá theo phần trăm, theo số tiền trên từng món hàng, nhóm hàng và trên tổng bill.
 • Chức năng phụ thu, tính VAT tự động theo nhiều mức định trước.
 • khóa màn hình, in lại phiếu xuống bếp, xuất hóa đơn, in phiếu cúp điện, điều chỉnh bàn.
 • Quản lý nhiều mức giá bán theo ngày/giờ, tự động chuyển giá theo ngày/giờ định trước (không giới hạn).
 • Chức năng quản lý số lượng thực khách, khách hàng
 • Chức năng quản lý số lần in trên từng phiếu, quy định số lần in phiếu tối đa.
 • Chức năng hiển thi chi tiết món order theo các trạng thái: chưa làm, đang làm, làm xong, trả hàng, hết hàng, không sử lý.
 • Quản lý Thu/Chi trực tiếp tại nhà hàng
 • Chức năng quản lý tiền đặt cọc, quản lý công nợ khách hàng, Quản lý tiền TIP

Chức năng dành cho Order món

 • Quản lý order của từng nhân viên, ghi nhận Order của từng nhân viên
 • Giao diện trực quan có module riêng dành cho Order trên thiết bị cầm tay(Không giới hạng hệ điều hành của thiết bị)
 • Cho phép ghi chú yêu cầu của khách hàng trên từng món riêng biệt.
 • Cho phép in tạm tính ra từng khu
 • Không cho phép xóa món hay hủy món khi đã Order
 • Chỉ cho phép trả lại nếu Bar hoặc bếp chưa làm hoặc đồng ý trả lại

Tích hợp quản lý kho

 • Khi tích hợp quản lý kho bạn sẽ quản lý chặt chẽ hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào, đầura. Kiểm soát chi tiết từng mặt hàng, nguyên vật liệu, tính được giá vốn hàng bán và ra được báo cáo doanh thu và giá vốn

Tích hợp Quản lý thu chi công nợ

 • Khi tích hợp module quản lý thu chi công nợ thì bạn có thể theo dõi được dòng tiền đang tồn tại trong hệ thống của mình như thế nào
 • Theo dõi được công nợ nhà cung cấp hoạc công nợ khách hàng (bán sỉ)...
 • bạn sẽ ra được báo cáo vốn thuần và lợi nhuận

Quản lý hệ thống chuỗi

 • Được xây dừng trên mô hình Clound,Quản lý tập trung tại trung tâm
 • Các địa điểm bán hàng được xây dựng như mô hình Client độc lập
 • Dữ liệu được truyền lên, xuống qua internet được bảo mật
 • Các chi nhánh không ảnh hưởng khi mất mạng.
 • Tự động kết nối khi có mạng

phần mềm quản lý nhà hàng