Mình đã may áo nên không có nhu cầu cần thuê áo nữa. Nay cần nhượng lại áo cưới của studio Omni (lạc long quân) giá 1 triệu với giá trị cọc là 2.5 triệu. áo cưới sẽ đến Omni chọn mẫu và chọn ngày nhé. Liên hệ mình là Thảo 0927.555.345 email saobien211186@yahoo.com.vn nhé!