Khai trương Nhà nghỉ Quỳnh Anh 3 tại Cần Thơ


Địa chỉ: N6-Đinh Công Tráng, Ninh Kiều, Cần Thơ


Điện thoại: 0901008444-0901009444


►Nghỉ giờ:

-Giờ đầu: 60.000

-Giờ tiếp theo: 10.000

►Nghỉ ngày:
-Nhận phòng trước 18h: 200.000
-Nhận phòng sau 18h : 150.000


►Nghỉ tháng: Call

http://www.facebook.com/nhanghiquynhanh/