Mọi chi tiết xin liên hệ tại :
http://www.facebook.com/annazenden09
Nhà hàng Phương Phương
Địa chỉ : Số 232 đường 1-4 Trung Tâm Cát Bà
Điện thoại : 0313.888.254
Di Động : 01687.283.786
Khi nào đến Cát Bà hãy đến nhà hàng mình ăn ủng hộ nha nhà hàng có phòng ăn lạnh chứa 180 khách