Liên hê đặt tiệc: 08 – 39106488 Hotline: 0979 626261
Tầng thượng, Tòa nhà Miss Áo Dài - 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. BN, Q. 1. TP. HCM
Website: www.nhahangnamphat.vn email: nhahangnamphat@gmail.com

Liên hê đặt tiệc: 08 – 39106488 Hotline: 0979 626261
Tầng thượng, Tòa nhà Miss Áo Dài - 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. BN, Q. 1. TP. HCM
Website: www.nhahangnamphat.vn email: nhahangnamphat@gmail.com