Mời liên kết mở Tour Du lịch làng nghề kết hợp Học cách tạo tượng Phật trong 1 ngày

  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  "Bạn bắt đầu có Diện có hồn khi và chỉ khi bạn đóng sầm cửa phòng lại và ngồi đục – một khoảnh khắc rất thực tế mà nhiều người thợ đục rất hay bỏ qua.”


  Tượng Phật Thích ca có thể đặt cao 60cm, 81cm, 86cm, 1m, 1.28m, 1.5m.


  Đặt tạc: 0967 302 774. Web: www.phatthichca.tactuongphat.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  Đem ánh sáng Phật pháp vào bóng tối trong trái tim từng Phật tử - đó là nhiệm vụ của người nghệ sĩ tạo tượng Phật tại Xưởng Phúc Minh.
  Tượng Quan âm và Địa tạng Vương Bồ Tát do Xưởng Phúc Minh tạo tác.
  Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.
  Sư thầy Thích Chúc Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm lễ Khai Mộc tại Xưởng Phúc Minh.
  Đặt tạc: 0967 302 774. Website:www.thichchucminh.tactuongphat.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  Nói dối giết chết tình yêu. Nhưng nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn.
  Vậy chúng ta chẳng nói gì ư?
  Mà thôi, hôm nay là ngày đẹp trời, chúng ta hãy đến xưởng Phúc Minh xem tượng Phật Mẫu Chuẩn đề thờ tại gia đi.
  Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  📣Tại sao chỉ 2 năm, hơn 300 Chùa từ miền Nam, tìm ra tận Xưởng Phúc Minh (Hà Nội) tạc tượng Phật?
  💥Và xu hướng đang tăng nhanh???
  🚨Xin xem các tượng Phật- Bồ tát , Xưởng đã làm cho hơn 600 Chùa, Phật tử kỹ tính tại Miền Nam.
  🚨Sư có thể làm cao 40cm, 50cm, 60cm, 81cm, 86cm, 1m, 1.28m, 2.5m, 3.2m, 3.6m, 4.8m. Gỗ Hương ta, Hương đá nhập khẩu, Mít nài, Gõ, Hương Nam Phi.

  0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #16
  Xưởng Phúc Minh tạc tượng Bán thân Ông bà, Sư, Danh nhân bằng Gỗ.
  Bạn biết đó, Tượng gỗ có mạch gỗ như kinh mạch con người.
  Khi trời ẩm, gỗ hít vào; khi nóng, gỗ thở ra. Tượng gỗ trao đổi chất với môi trường an vị.

  Lâu năm, linh khí sẽ tụ vào trong Tượng.
  Điều này khác với tượng làm từ chất liệu Đồng, Đá, Gốm, Sứ.
  Tạc tượng bán thân trên Gỗ là khó nhất, chỉ sai 1 nhát đục là phải bỏ cả pho tượng. Nhưng bù lại tượng gỗ có hồn, có sinh khí, ấm áp hơn các vật liệu khác.

  Đặt tạc: 0967 302 774. Website: http://www.tuongbanthan.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #17
  Xưởng tạc tượng Phật gỗ Phúc Minh xin giới thiệu bộ Tôn tượng Tam Thế Phật theo chiều thời gian phiên bản 2018, bao gồm Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc.


  Đây là bộ tượng thờ rất phổ biến tại các Chùa miền Bắc Việt Nam.
  Đây là bộ tượng dựa theo tranh vẽ cổ xưa.


  Đặt tượng: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  Bạn biết đấy, con người khi tạo Diện tượng Phật rộng hơn 2 bàn tay sẽ bị mặt tượng bưng lấy mắt không nhìn toàn bộ khuôn mặt được.
  Do vậy, việc Xưởng Phúc Minh luôn tạo Diện tượng Phật cao 2-5 mét đẹp như nhau đòi hỏi 1 quy trình làm việc rất khoa học.
  Xin giới thiệu tượng Phật Thích Ca cao 2m, gỗ Hương đá nhập khẩu đang hoàn thiện.
  Đặt tượng: 0967302774. Website: www.phatthichca.tactuongphat.com  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #19
  Xưởng Phúc Minh giới thiệu Bộ Tây Phương Tam Thánh phiên bản 2018, cao 86-81-82cm.
  Quý vị có thể đặt gỗ Hương ta, hương đá nhập khẩu, gõ đỏ Nam Phi, Hương Nam Phi, Mít nài.
  Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com


  iframe: approve:
  • 306 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #20
  TÙY HỶ CÔNG ĐỨC
  Trước tiên phải nhận biết “công đức” là gì. Chỗ này không thể hàm hồ được. Chúng ta thấy tại rất nhiều đạo tràng có một thùng bên trên viết “Thùng công đức”, liền cho rằng mình chỉ cần để tiền vào đó sẽ có công đức. Vậy là sai, không hề có công đức nào cả. Lương Võ Đế trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng là một Phật giáo đồ kiền thành, là đại hộ pháp của nhà Phật. Khi còn đương chức, ông đã tạo dựng bốn trăm tám mươi đạo tràng, ngày nay chúng ta gọi là tự viện, quy mô đều rất lớn. Ông luôn khích lệ nhân dân xuất gia, xem thấy người xuất gia thì rất hoan hỉ. Cho nên ông độ chúng mấy trăm ngàn người, chính ông cũng cảm thấy kiêu ngạo khi làm được công đức lớn như vậy. Lúc này, Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư thiền tông, đến Trung Quốc. Ngài nghe nói quốc vương của Trung Quốc nhiệt tâm hộ pháp nên đương nhiên phải bái kiến. Lương Võ Đế cũng rất vui mừng tiếp kiến vị cao tăng từ Ấn Độ. Khi gặp mặt, Lương Võ Đế kể với Đạt Ma tổ sư về công đức hộ pháp của mình. Sau khi nói xong, ông thỉnh giáo Đạt Ma tổ sư: “Công đức của tôi có lớn không?”. Đạt Ma tổ sư thành thật trả lời: “Không có công đức gì”. Lương Võ Đế nghe rồi, lòng rất không vui. Sau đó Lương Võ Đế không hộ pháp cho ngài, làm cho ngài phải đến chùa Thiếu Lâm quay mặt vào vách chín năm, để đợi Huệ Khả.
  Lời của Đạt Ma tổ sư có đúng không? Đúng. Công đức cùng phước đức không như nhau. Giả như Lương Võ Đế hỏi: “Phước đức của tôi có lớn không?”, thì Đạt Ma tổ sư nhất định trả lời: “Thật lớn! thật lớn! Ông tu phước báu thật quá lớn”. Phước đức cùng công đức rõ ràng có khác biệt. Công đức phải do chính mình tu hành. Chúng ta nêu một thí dụ đơn giản, trì giới có công, cái công mà bạn trì giới là công phu, bạn trì giới có công phu. Được định chính là đức. Cho nên công là tu nhân, đức là chứng quả, bạn được định mới gọi là công đức. Nếu bạn giữ giới luật rất tốt, rất nghiêm, nhưng không thể được định, thì trì giới của bạn chỉ là phước, không phải công. Bạn trì giới chưa có công phu thì chỉ có được phước báu. Nhân giới quả định thì giới luật này mới gọi là có công phu.
  Vì sao có người trì giới được định, còn một số người trì giới không thể được định? Do đúng pháp hay không đúng pháp. Tu học đúng pháp có công, tu học không đúng pháp không có công. Điểm này các vị đồng tu, không luận tại gia xuất gia, đều phải tường tận. Vì vậy nhất định phải thủ pháp, vì thủ pháp mới tương ưng.
  Lục tổ Đại sư Huệ Năng đặc biệt dạy người trì giới, một mực dặn bảo chúng ta: “Nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian”. Giới luật của ta trì rất tốt, xem thấy người khác không trì giới liền sanh tâm khinh mạn, xem thường, còn chính mình lại cống cao ngã mạn. Trì giới như thế được kết quả gì? Người ta trì giới thì được định, từ định khai huệ; ta trì giới ra cống cao ngã mạn thì làm gì có được công phu.
  Ps Tịnh Không.

  Xưởng Tượng Phật gỗ Phúc Minh
  www.tactuongphat.com


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO