Tour tham quan Phnom Penh – SiemRep – Angkor ( 4D–3N)
Tour tham quan Phnom Penh – SiemRep – Angkor ( 4D–3N)

GIÁ : 3tr800 (Tour dành cho 1 đến 3 người )

Tour nghỉ dưỡng mua sắm chuẩn 4****
Phnom Penh – SiemRep – Angkor ( 4D–3N)
Tour nghỉ dưỡng mua sắm chuẩn 4****
PhnomPenh – SiemRep – Angkor ( 4D–3N)

GIÁ : Tour dành cho 1 đến 3 người
website : www.kototrip.com
Việt Nam
Hotline : 028-66740099
Hotline 2 : 01695809480
USA :
Phone USA : 001-657-257-9590
Phone USA 2 : 001 - 714-927-4968