Hướng dẫn viên tiếng Cambodia
Hướng dẫn viên tiếng Anh , Việt , Trung , Hàn tại Cambodia
Koto Trip có đội ngũ hướng dẫn viên địa phương biết tiếng Anh , Việt , Trung ,Hàn tại Cambodia có thể giúp bạn hiểu hơn về con người và văn hóa nơi đâ

Xe 12 Phnom Penh - Sihanoukvilla
Xe 12 chỗ đi Phnom Penh - Sihanoukvilla 2 ngày
Ngủ lại 1 đêm ở Sihanoukvilla

GIÁ : 5.520.000 ₫

Xe 12 chỗ đi Phnom Penh Siem Riep
Xe đi Phnom Penh Siem Riep 2 ngày ngũ lại 1 đêm ở Siem Riep

GIÁ : 6.900.000 ₫

Xe đi Phnom Penh - Siem Riep
- đi 2 ngày
-Ngũ lại 1 đêm tại SiemRiep đi 2 ngày

GIÁ : 7.800.000 ₫

Xe đi Phnom Penh Sihanoukvilla
Xe đi Phnom Penh Sihanoukvilla 2 ngày một đêm
- Ngủ một đem ở ở Sihanoukvilla

GIÁ : 6.900.000 ₫
Xe 12 chỗ Phnom Penh
Xe 12 chỗ đi trong ngày ở
Phnom Penh

GIÁ : 2.500.000 ₫

Xe 7 chỗ Phnom Penh
Xe 7 chỗ đi trong ngày tại PhnomPenh Cambodia

GIÁ : 2.300.000 ₫

xe 4 chỗ Phnom Penh
Xe 4 chỗ đi trong ngày PhnomPenh

GIÁ : 1.700.000 ₫
website : www.kototrip.com
Việt Nam
Hotline : 028-66740099
Hotline 2 : 01695809480
USA :
Phone USA : 001-657-257-9590
Phone USA 2 : 001 - 714-927-4968