Thời gian: 4N3Đ
KH: T5 hằng tuần, tại TP.HCM
Giá: 3.759.000 VND chỉ còn 3.149.000VND
Liên hệ: Quốc Việt - 093.265.9998 - 0916.912.310
Tham khảo chương trình tại : http://topasiatravel.net