Bay rẻ với khuyến mãi nội địa "Bay đẳng cấp - Giá cực thấp" của Vietnam Airlines
Hotline 0907 820 888
-------------------------------------------------------
*** Hà Nội đi Chu Lai
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 15/11/2016 - 10/12/2016
*** Hà Nội đi Pleiku
599.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 01/01/2017 - 28/01/2017
*** Hà Nội đi Buôn Mê Thuột
599.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 13/02/2017 - 31/03/2017
*** Quy Nhơn đi Hà Nội
599.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 28/12/2016 - 14/01/2017
*** Nha Trang đi Hà Nội
699.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 28/12/2016 - 11/01/2017
*** Cần Thơ đi Hà Nội
799.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 19/02/2017 - 31/03/2017
*** Huế đi Hà Nội
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 04/01/2017 - 29/01/2017
*** Vinh đi Hà Nội
599.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 03/01/2017 - 20/01/2017
*** Đà Lạt đi Hà Nội
799.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 22/03/2017 - 30/03/2017
*** Phú Quốc đi Hà Nội
799.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 21/02/2017 - 31/03/2017
*** Pleiku đi Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 31/12/2016 - 28/01/2017
***Buôn Mê Thuột đi Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 10/01/2017 - 27/01/2017
*** Nha Trang đi Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 30/12/2016 - 17/01/2017
*** Đà Lạt đi Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 21/02/2017 - 28/02/2017
*** Quy Nhơn đi Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 21/12/2016 - 30/03/2017
*** Tp. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 01/01/2017 - 10/01/2017
*** Đồng Hới đi Tp. Hồ Chí Minh
699.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 09/01/2017 - 19/01/2017
*** Phú Quốc đi Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 09/02/2017 - 28/02/2017
*** Vinh đi Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 27/12/2016 - 22/01/2017
*** Thanh Hóa đi Tp. Hồ Chí Minh
699.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 27/12/2016 - 28/01/2017
*** Huế đi Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 31/12/2016 - 19/01/2017
*** Đà Nẵng đi Hải Phòng
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 28/12/2016 - 20/01/2017
*** Hải Phòng đi Nha Trang
399.000 VND/chiều
Thời gian khởi hành: 28/12/2016 - 26/01/2017
-------------------------------------------------------
_ Giá vé chưa bao gồm thuế, phí
_ Tùy thuộc vào tình trạng đặt chỗ mà giá vé có thể thay đổi