Khách sn Mai Phương Tho
Đa ch: 614 trường Chinh, Phường Tân Hưng Thun, Qun 12, HCM
Đin thoi: 08.6256.8539 / 08.6256.9887/ 0988.95.95.66
Email: reception.maiphuongthaohotel@gmail.com
Khách sn thiết kế theo kiến trúc hin đi, phòng sch s và trang thiết b hin đi.
ti khách sn các bn di chuyn ti các khu du lch thành ph hay du lch campuchia bng xe buýt rt thun tiện.
Khách sn min phí nước sui và git đ hàng ngày.