Đối với nhiều bạn đi au pair, có rất nhiều thứ là trải nghiệm lần đầu tiên: lần đầu tiên đi nước ngoài, lần đầu tiên xe nhà trong khoảng thời gian xa như vậy hay lần đầu tiên đi máy bay. Bài viết này sẽ giúp các bạn lần đầu tiên đi máy bay đỡ bỡ ngỡ trước những thủ tục sân bay cũng như tránh những rủi ro như lỡ chuyến bay hay quên giấy tờ cần thiết.

Bạn có thể xem thêm ở liên bên dưới nha: Hướng dẫn thủ tục đi máy bay với người đi lần đầu | Global Vietnam Aupair