Hạnh mở topic để mọi người có thể vào trao đổi kinh nghiệm kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch.
Ai đã đi Nha Trang rồi có em kinh nghiệm với nhé.