Thanh toán hóa đơn bằng thẻ Visa Trustcard sẽ được giảm 10% trên toàn hóa đơn

Hình thức áp dụng đối với 3 loại thẻ: VISA All-in-One, VISA Luckygift, VISA FIFA World Cup

Để biết thêm thông tin chi tiết về thẻ và mua thẻ - nhận thẻ tại nhà xin truy cập website: http://easypay.trustshop.vn

NHÀ HÀNG TAIYOU MAGURO - HÀ NỘI
Thông tin ưu đãi
: Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán.

Địa chỉ : Nhà A7 - 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 043 775 7288