Hien tai ben minh dang co chuong trinh khuyen mai cho nhung doi uyen uong tuan trang mat tại Da Lat nhu sau

Ten khach san: Khách sạn River Prince Dalat.( 3 sao)
3 Ngay 2 dem phong deluxe
Hoa va trai cay, nen tri trong phong
An sang 2 bua buffet
Thue va phi phuc vu chi voi 1.890.000/2 khach/2 dem

Cac Chi em nao co nhu cau thi lien he voi ben minh hoac so dien thoai: 0439290631