Gia hạn Visa vietnam cho người Zambia, Algérie, Egyp, Libya, Maroc, Mauritania, Tunisia, Angola, Mali, Syria

Công ty chúng tôi chuyên làm gia hạn visa Vietnam cho các khách quốc tịch khó trung đông và châu phi không cần bảo lãnh, thủ tục làm visa như sau:

· Hộ chiếu của khách cần làm visa.
· Xác nhận lưu trú của công an địa phương
· Công ty bảo lãnh tại Vietnam
· Thời gian làm gia hạn visa là 7-10 ngày làm việc, nếu làm khẩn 1-2 ngày thêm phí khẩn.Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Phone : 0084-906-847-588
E-mail: Support@VietnamVisaOnline.Net
Website: www.VietnamVisaOnline[.]NetDanh sách công dân các quốc gia chúng tôi làm visa on arrival Vietnam không cần bảo lãnh như sau:Burundi Swaziland Bahrain
Kenya Zambia Iran
Mozambique Zimbabwe Iraq
Rwanda Bénin Israel
Tanzania Burkina Faso Jordan
Uganda Cameroon Kuwait
Djibouti Côte d'Ivoire Liban
Eritrea Gabon Palestine
Ethiopia Gambia Oman
Somalia Ghana Qatar
Sudan Guinea Saudi Arabia
South Sudan Guinée Sudan
Angola Guinée-Bissau Syria
Burundi Liberia United Arab Emirates (UAE)
Cameroon Mali Yemen
Republic of Congo Mauritania Sri lanka
Democratic Republic of Congo Niger Pakistan
Central African Republic Nigeria Afghanishtan
Guinea Sénégal Nepal
Gabon Sierra Leone Lebanon
Rwanda Tchad TurKey
Tchad Togo Bangladesh
Zambia Cabo Verde

Algérie Comoros

Egyp Madagascar

Libya Mauritius

Maroc São Tomé và Príncipe

Mauritania Seychelles

Tunisia Açores

Angola Canary

Botswana Ceuta và Melilla

Lesotho Madeira

Malawi Mayotte

Mozambique Réunion

Namibia Saint Helena