Em có dư 2 vé từ Bảo Lộc về SG ngày 1/5 xe Nhật Đoan ( do em mua nhầm ngày) nhượng lại cho bố mẹ nào cần ạ.
0934 130 679