Interflora tại Việt Nam (Hoa Lan Phương) có trụ sợ chính tại Việt Nam và là thành viên của Interflora chịu trách nhiệm kết nối, thực hiện đơn hàng quốc tế về 64 tỉnh thành tại Việt Nam và đơn hàng từ Việt Nam tới hơn 150 quốc gia trên thế giới.
Interflora tại Việt Nam cam kết là nơi nhận chuyển phát điện hoa trong nước và quốc tế uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tại Việt Nam.
Thông tin chi tiết về mẫu hoa tươi, đơn giá quý khách vui lòng truy cập Website: www.interfloravietnam.com
Trân trọng!