Mình muốn đi Seoul tự túc quá, năn nỉ bố mẹ miết cuối cùng cũng được đi kaka. Nhưng qua được ải bố mẹ rồi lại đến cái ải không biết phải đi những nơi nào ở Seoul vì vậy mình muốn lên đến hỏi mấy bạn trước nè. Chứ không đến lúc đó lại bỡ ngỡ, làm hỏng chuyến đi mất.