Tháng 10/2012 các khách sạn resort 3* và 4* ở Phú Quốc giảm giá mạnh đây, các ACE nào có nhu cầu pm cho mình nhé.

1/ Khách Sạn 3* Hương Biển : 951.000đ/p2/đ.
2/ Resort 4* Sasco : 1.200.000đ/p2/đ.
3/ Resort 4* Sài Gòn Phú Quốc : 1.450.000đ/p2/đ
4/ Resort 4* Eden : 2.040.000đ/p2/đ (ở 3 đêm tính 2 đêm nhé).
5/ Resort 4* Long Beach : 1.830.000đ/p2/đ (ngày đầu tuần) và 1.893.000đ/p2/đ (ngày cuối tuần).