vô làm những bước như thể lệ dự thi là có thể tham gia rồi hả? vô facebook liền thôi