Bạn có biết về cuộc thi ảnh 1624 của Website www.camnanggiadinh.com.vn chưa?
Đây là cuộc thi dành cho những bạn nữ thường xuyên chụp ảnh có độ tuổi 16-24 tuổi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Rất đơn giản, bạn chỉ cần gửi ảnh vào email banbandoc@camnanggiadinh.com.vn, sau đó BTC sẽ lựa chọn và đăng tải ảnh lên chuyên trang cao cấp teen.
Chi tiết chúng mình xem ở đây nhé.
Cùng tham gia cuộc thi nào.