CHUYÊN CUNG CẤP BƠ SÁP SẠCH
TIÊU CHUẨN VIETGAP + GLOBAL GAP
HÀNG TUYỂN LOẠI 1 GIÁ CẢ HỢP LÝ
BÁN SỈ NỘI - NGOẠI ĐỊA
SỈ - LẺ TOÀN QUỐC
Hotline 01214088159
Inbox linkpage: https://www.facebook.com/botaynguyenxuatkhau