STT Chương trình Số Ngày Phương tiện 10-15 khách 16-24 khách 25-34 khách 34 khách trở lên
1 Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu resort **** 2 Ô tô 2833 2643 2,494 2,399
2 HN - Cát Bà Sunrise resort**** 3 Ô tô, tàu cao tốc 5.811 5,593 5,186 5,027
3 HN - Victoria resort Sapa **** 3 Ô tô, tàu hỏa 7,886 7,752 7,559 7,466
4 HN - SG Kim Liên Cửa Lò **** 3 Ô tô 3,460 3,195 3,088 2,990
5 HN - SG Kim Liên Cửa Lò **** 4 Ô tô 4,670 4,362 4,224 4,133
6 HN - Bãi Lữ resort**** 3 Ô tô 3,400 3,112 2,990 2,905
7 HN - Bãi Lữ resort**** 4 Ô tô 4,519 4,211 4,073 3,982
8 HN - Sunspa resort **** 3n4đ Ô tô, tàu hỏa 5,616 5,420 5,149 5,079
9 HN - Sunspa resort **** 4n5đ Ô tô, tàu hỏa 7,190 6,963 6,567 6,485
10 HN - Lăng Cô - Nirvina resort **** 4 MB, ô tô 5,026 4,790 4,594 4,478
11 HN - Đà Nẵng - Resort***** 3 MB, ô tô 5,817 5,592 5,309 5,326
12 HN -Đà Nẵng - Resort ***** 4 MB, ô tô 8,200 8,039 7,845 7,751
13 HN - Hội An - Resort**** 3 MB, ô tô 3,819 3,267 3,085 2,977
14 HN - Hội An - Resort**** 4 MB, ô tô 5,141 4,388 4,193 4,099
15 HN - Nha Trang - Vinpearland 4 MB, ô tô 10,871 10,653 10,388 10,262
16 HN- Đà Lạt - Resort *****( Ana Mandara) 4 MB, ô tô 6,312 6,059 5,820 5,728