STT TÊN TOUR THỜI GIAN
HN – Đền Mẫu Đồng Đăng – Chùa Tiên – đền Kỳ Cùng – Chợ Đông Kinh – HN 1N
HN – Tam Thanh – Nhị Thanh – chợ Đông Kinh - HN 1N
HN – Yên Tử - Hoa Yên – Chùa Đồng – HN 1N
HN – Chùa Vĩnh Nghiêm – KDL Suối Mỡ - HN 1N
HN – Côn Sơn – Kiếp Bạc – Chu Văn An – Hn 1N
HN – Cửa Ông – Cửa Suốt – Thiền viện Giác Tâm – HN 1N
HN – Chùa Cao Linh – đền Bà Đế - chùa Dư Hàng – HN 1N
HN – Chùa Phật Tích – Bút Tháp – Dâu keo – Đông Hồ - HN 1N
HN – Phật Tích – Dâu Keo – bà Chúa Kho – Đền Đô – HN 1N
HN – Đền Hùng – Mẫu Âu Cơ – HN 1N
HN – 9 đền 1 chùa Tuyên Quang – HN 1N
HN – Chùa Hương – HN 1N
HN – Chùa Thầy – Tây Phương – Chùa Mía – Làng cổ Đường Lâm – HN 1N
HN – Chùa Đậu – Chùa Trầm – Trăm Gian – HN 1N
HN – Tây Thiên – Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – HN 1N
HN – Đầm Đa – Chùa Tiên – HN 1N
HN – Thung Nai Thác Bờ - Thủy điện Hòa Bình – HN 1N
HN – Đền Quán Thánh – Chùa Trấn Quốc – Phủ Tây Hồ - HN 1N
HN – Chùa Bái Đính – Cố đô Hoa Lư – KDL Tràng An – HN 1N
HN – Bái Đính – Tam Cốc Bích Động – HN 1N
HN – Đền Trần – Chùa Cổ lễ - Phủ Giày – HN 1N
HN – Phủ Giày – Bái Đính – HN 1N
HN – Đền Trần - Đền Bảo Lộc – Phủ Giày 1N
HN – Đền Trần – Đền Tiên La – Chùa Keo – HN 1N
HN – Chùa Chuông – đền Trần – Đền Mẫu – Văn miếu Xích Đằng – HN 1N
HN – Lam Kinh – Suối Cá Cẩm Lương – HN 1N
HN – Đền vua Đinh, vua Lê – chùa Bái Đính – Đền Sòng – Lam Kinh – Suối cá Cẩm Lương – HN 2N1Đ
HN – Yên Tử - Hạ Long – HN 2N1Đ
HN – Sapa – Cát Cát – Thác Bạc – Hàm Rồng – HN 2N2Đ
HN – Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà 3N2Đ
HN – Huế - Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – HN 4N3Đ
HN – Nha Trang – Đà Lạt – HN 5N4Đ
HN – Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên – Hn 3N2Đ
HN – Tp.HCM – KDL Đại Nam – HN 4N3Đ
HN – Phú Quốc – HN 3N2Đ
HN – Sài Gòn – Côn Đảo – HN 3N2Đ
HN – Xuyên Việt – HN 15N14Đ

Liên hệ về với Hải Dương quê mình
Website: www.travelviet.com.vn hoặc www.khamphasapa.com.vn
Yahoo: hongnt233
Sđt: 0168.995.8398 Ms Hồng
Email: mailto:lananh3220@gmail.com