Cho thuê xe 4 chỗ cao cấp giá rẻ
TOYOTA CAMRY, MAZDA
2h/20km : 800.000
4h/40km : 1.400.000
6h/60km : 1.800.000
8h/80km : 2.200.000
10h/100km : 2.500.000
MERCEDES E250
2h/20km : 2.200.000
4h/40km : 4.000.000
6h/60km : 5.000.000
8h/80km : 6.500.000
10h/100km : 7.500.000