Do bị tiểu đường nên khớp xương có vấn đề nên cần Sang gấp quán cơm tấm đang kinh doanh ổn định
Ngày thường 2-3 triệu, thứ 7 và chủ nhật 4-5 triệu.
quán đầy đủ vật dụng, vào có thể kinh doanh ngay.
Rất sẵn sàng chỉ mối lái giá tốt cho anh chị ( nếu cần)
Dịa chỉ : 99c tô ngọc vân, p Thạnh xuân, Quận 12.
LH - chị hạnh 0347541184