Cần nhượng lại 1 voucher 2.000.000 đồng chụp album cưới, thời trang hay gia đình của Demiduy, hạn sử dụng đến 30/11/2012 với giá 1.000.000 đồng. Anh chị nào quan tâm xin liên hệ trang số dt 0906.668.903