E vừa mua 8 vé USS singapore định đi đợt 10/10 nhưng có việc gấp phải hoãn lại nên cần thanh lý lại cho bố mẹ nào có nhu cầu giá 45$ ( $Sing/1 vé ) . Bố mẹ nào lấy cả 8 vé e sẽ bớt thêm chút và giao hàng tận nơi ạ
Lh : 0914471455.